...

Európske krajiny sa zhodujú: biodiverzita je záležitosťou všetkých lesov, nielen v …

Téma biodiverzity lesov dominovala v rámci politického dialógu na vysokej úrovni, ktorý sa konal tento týždeň v nemeckom Bonne pod hlavičkou FOREST EUROPE – ministerského procesu o … Read More

...