...

FOREST EUROPE: Aktívny lesnícky prístup pri zvládaní kalamít v lesoch má zmysel

Celoeurópsky politický proces FOREST EUROPE aktuálne zverejnil súbor odporúčaní ohľadom zvládania kalamitných situácií v lesoch spôsobených podkôrnym hmyzom. … Read More

...