Informácia o zverejnení výzvy

Európska komisia zverejnila 28. októbra 2021 na portáli pre financovanie a verejné súťaže výzvu na predkladanie návrhov informačných opatrení týkajúcich sa spoločnej … Read More

Podobné príspevky SCPV