...

Krátke odbytové reťazce významne pomôžu zásobovaniu jedální potravinami od …

V prípade, že Národná rada Slovenskej republiky schváli návrh zákona poslanca Patricka Linharta, už na jeseň môžu vzniknúť tzv. krátke odbytové reťazce. … Read More

...