...

Na podporu pestovateľov v špeciálnej rastlinnej výrobe, vinohradníkov a chovateľov rýb …

Pestovatelia zeleniny, ovocia, vinohradníci a chovatelia rýb budú môcť svoje žiadosti o finančnú pomoc podávať od 15.12.2022; 00:00 hod. do 30.12.2022; 12:00 hod. … Read More

...