...

Organizujeme školenie k aktuálne vyhláseným výzvam

Pozývame vás na školenie k výzvam č. 67/PRV/2023, č. 68/PRV/2023, č. 66/PRV/2023 a č. 56/PRV/2022 vybraných podopatrení Programu rozvoja vidieka SR (podopatrenia: 1.1, 1.2, 7.2 a 16.1). Read More

...