...

Oznam

V nadväznosti na uskutočnené školenie pre žiadateľov o priame podpory k problematike evidencie prenajatých a vlastných pozemkov v Inštitúte znalostného pôdohospodárstva a inovácií … Read More

...