...

Oznámenie o strategickom dokumente – Národný lesnícky program SR pre obdobie rokov 2022 …

Národný lesnícky program Slovenskej republiky pre obdobie rokov 2022 – 2030 „LESY PRE SPOLOČNOSŤ“ (ďalej len „NLP SR“) predstavuje základný lesnícko-politický dokument, … Read More

...