...

Plán rodovej rovnosti pre roky 2023-2027

Dňa 27. júla 2023 bol vedením MPRV SR schválený Plán rodovej rovnosti pre roky 2023-2027, ktorý sa zaoberá politikou rovnakého zaobchádzania, rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti … Read More

...