Predbežná informácia

k Návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s neprojektovými intervenciami Strategického plánu Spoločnej … Read More

Podobné príspevky SCPV