...

Situačná a výhľadová správa – Mlieko

Dňa 19.06.2023 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Mlieko. Poskytuje aktuálne informácie o regulačnej a podpornej politike trhu, počte dojníc, úžitkovosti, množstve … Read More

...