...

Situačná a výhľadová správa – Zemiaky

Dňa 15. 12. 2022 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Zemiaky. Prezentuje aktuálne informácie o regulačnej politike trhu SR a EÚ, pestovateľských plochách zemiakov, … Read More

...