...

Spúšťame výzvy na podporu infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde a podporu zlepšenia …

Žiadatelia o podporu na investície do infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde a o podporu na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami a … Read More

...