...

Štátny tajomník Vnuk v Prahe: Rozšírenie Iniciatívy Významných lesníckych miest na …

Štátny tajomník MPRV SR Vladimír Vnuk spoločne s námestníkom ministra zemědělství ČR Radekom Lančom prevzali záštitu nad slávnostným odhalením 62. … Read More

...