...

Účasť štátneho tajomníka M. Kováča na medzinárodnej konferencii o cirkulárnej bioekonomike

V estónskom meste Tartu sa v dňoch 13. – 14. októbra 2022 pod záštitou Ministerstva pre vidiecke záležitosti Estónska a krajín Východného partnerstva konala medzinárodná … Read More

...