...

Výzvu pre poľnohospodárov navyšujeme o 106 miliónov EUR

Projektová výzva na obstaranie poľnohospodárskej techniky a stavieb z podopatrenia 4.1 sa navyšuje zo 110 miliónov EUR na 216,8 miliónov EUR. … Read More

...