...

Zhrnutie záverov Konferencie „Atraktívnejší vidiek II“

Konferencia, ktorá sa konala 8. júna v Trenčíne bola v poradí druhou, kde sa stretli zainteresovaní aktéri (tvorcovia politík a ich adresáti) s cieľom vytvoriť priestor pre vzájomný … Read More

...