...

Aktualizácia č. 2 – výzvy OPRH-PMaS-5.2.1-A3-2022-042

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo oznamuje vydanie Aktualizáciu č.2, pre Výzvu OPRH-PMaS-5. … Read More

...