...

Európska komisia schválila Program rybné hospodárstvo SR 2021-2027

Dňa 13.03.2023 bol zo strany Európskej komisie schválený Program rybné hospodárstvo SR 2021-2027, rozhodnutím EK č. C(2023) 1795 final. Read More

...