...

Vyplatili sme už viac ako 8 miliónov EUR na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu …

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC), ktoré je vykonávateľom Schémy štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku … Read More

...