...

FOREST EUROPE: Vplyv mŕtveho dreva na lesné požiare je zložitejší ako sa môže zdať

Mŕtve drevo má v lesnom ekosystéme svoju funkciu. Pozitívne pôsobí na kvalitu lesnej pôdy a tým ovplyvňuje napr. aj produkčnú schopnosť lesa. … Read More

...