...

Nariadenie EÚ proti globálnemu odlesňovaniu v Úradnom vestníku EÚ

Dňa 9. júna 2023 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie uverejnené nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1115 z 31. … Read More

...