...

Ukončenie zberu žiadosti v rámci Schémy štátnej pomoci na podporu skladovania produktov …

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) ukončilo zber žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v rámci notifikovanej Schémy štátnej pomoci na podporu skladovania … Read More

...