...

Návrh nariadení vlády SR, ktoré predkladá minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka …

Nariadeniami sa ustanovujú pravidlá predkladania žiadostí a znižovania priamych podpôr Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky a návrh nariadenia vlády, ktorým sa … Read More

...