...

NLC – mimoriadny úspech rezortného výskumu v oblasti lesníctva

Projektový zámer Centra excelentnosti LignoSilva, ktoré je súčasťou jedinečnej inštitúcie s komplexnou ponukou služieb súvisiacich najmä s lesom a lesným hospodárstvom, Národného … Read More

...