...

Opätovné napustenie bývalého závlahového kanálu pri Šali

Hydromeliorácie, š. p. v spolupráci s miestnym poľovníckym združením a poľnohospodárskym družstvom zabezpečili opätovné napustenie 15 rokov nevyužívaného závlahového kanála … Read More

...