...

Urobili sme ďalší krok k obnove a adaptácii odvodňovacích kanálov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) v spolupráci s rezortným štátnym podnikom Hydromeliorácie prerokovalo uplynulý týždeň so zástupcami odbornej verejnosti … Read More

...