...

V roku 2022 sa plocha lesov obhospodarovaná PBHL zväčšila o 21 000 ha

Štátny podnik LESY SR pokračoval aj v práve končiacom sa roku s rozširovaním území, na ktorých obhospodaruje lesy v súlade s princípmi tzv. … Read More

...