...

Strategický plán bude k potravinárom v období 2023 – 2027 ešte štedrejší

Podpora potravinárstva je na Slovensku v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky na obdobie 2023 – 2027, ktorá bola schválená v novembri 2022, zabezpečená v optimálnej miere. … Read More

...