...

Do výzvy na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry sa prihlásilo …

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) ukončilo 5. 1. 2022 o 12:01 zber žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v rámci notifikovanej Schémy štátnej pomoci na podporu … Read More

...