...

Predlžujeme výzvu na predkladanie žiadostí o pomoc pre oblasť špeciálnej rastlinnej …

Záujemcovia o podporu zo Schémy štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine môžu svoje žiadosti podávať do … Read More

...