...

Oznámenie o strategickom dokumente Národný lesnícky program SR 2025-2030

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oznamuje, že v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. … Read More

...