...

Podklad pre konzultácie

k legislatívnemu zámeru novely návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky č 10/2023 ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu … Read More

...