Výzva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na predkladanie …

Sponzorované odkazy


Čítať dalej…

Sponzorované odkazy

Podobné príspevky SCPV

  • Oznámenie výsledku výberového konaniaOznámenie výsledku výberového konania Na základe ustanovenia § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, oznamujeme […]
  • OznamOznam Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia vykoná dňa 5. 2. 2019 štátny dozor v oblasti uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh v […]
  • OznamOznam Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia vykoná dňa 6. 2. 2019 štátny dozor v oblasti uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh v […]
  • Všeobecné informácie k brexituVšeobecné informácie k brexitu Vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) z Európskej únie má v nadväznosti na […]
  • Možnosti zmiernenia dopadu klimatických zmien na poľnohospodárovMožnosti zmiernenia dopadu klimatických zmien na poľnohospodárov Klimatické zmeny sú veľmi aktuálnou témou aj pre poľnohospodárov. Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský […]

Sorry, comments are closed for this post.