...

Účastníci videokonferencie Európa Karpát riešili aktuálne výzvy v poľnohospodárstve …

Dňa 26. februára 2023 (nedeľa) sa v poľskom Krasiczyne uskutočnila konferencia ,,Európa Karpát”, na ktorej Slovenskú republiku zastupoval štátny tajomník MPRV SR, p. … Read More

...